วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18:02 น.

การเมือง

"บิ๊กตู่"ฝากเด็กๆอย่าหลงเชื่อทุกสิ่งที่ได้ฟัง

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561, 11.57 น.

"บิ๊กตู่"ฝากเด็กๆอย่าหลงชื่อทุกสิ่งที่ได้ฟัง
 

 

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานนี้อย่างคึกคัก

 

พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นกล่าวบนเวทีกับเด็กและเยาวชน ตอนหนึ่งว่า เด็กวันนี้คือพลังสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงและการติดต่อสื่อสารต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลก็มีการพัฒนามากขึ้นเช่นกัน เราจึงต้องสร้างสังคมที่มีความสุขโดยเริ่มตั้งแต่จากเด็กๆ ต้องมีการอบรมให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม รู้ว่าอะไรดีไม่ดี รู้หน้าที่ตัวเอง มีความกตัญญู รู้หน้าที่ 10 ประการของเด็ก ขณะที่ผู้ใหญ่ต้องมอบความรักความอบอุ่นให้กับเด็กด้วย อย่างไรก็ตามเด็กต้องรู้จักพัฒนาและสร้างตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระพ่อแม่เมื่อเติบโตขึ้น 

 

นอกจากนี้เราต้อง สอนให้เด็กรู้จักระมัดระวังตัวเอง จึงมีคำขวัญว่าที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพราะเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นตามลำดับ เราจึงต้องเตรียมความพร้อมตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ความคิดอย่างมีวิสัยทัศน์และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตอนนี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเน้นเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนอกเหนือจากการเรียนรู้วิชาการ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สิ่งที่เด็กทุกคนต้องพยายามทำต่อไปคือ การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงตั้งมั่นในความดีมีคุณธรรม          

 


“ขอให้ทุกคนรู้จักแยกแยะที่ได้รับฟัง ไม่ใช่เชื่อตามทุกอย่าง เพราะมีหลายอย่างที่ถูกบิดเบือน หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักเตรียมการแยกแยะสิ่งที่ได้รับฟังหรืออ่านมา ก็จะทำให้เราไม่รู้เท่าทัน และตกเป็นเครื่องมือของคนบิดเบือน ทำให้เรากลายเป็นผู้กระทำผิดไปด้วย จึงขอให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้สังคมของเรามีความปลอดภัย 

 

ทั้งนี้ตนขอฝากความหวังไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร ในการร่วมกันสร้างให้สังคมมีความปลอดภัย มีคุณภาพ อีกทั้งขอให้เด็กๆ ทุกคนใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มค่าและมีคุณค่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความทรงจำดีๆ ความสุขใจและความสำเร็จ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และขอให้ทุกคนน้อมนำแนวทางพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับสั่งให้ทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นชาติของไทยเราความมีอัตลักษณ์ของคนไทย และมีจิตอาสาในการทำให้สังคมมีความยั่งยืน มีการพัฒนาถาวรสืบไป” นายกฯ กล่าว

 


เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล


หลังจากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ได้เดินทางไปที่บริเวณสนามหญ้า ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมชมการแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในการแสดงชุด “ND Step forward ก้าวไปด้วยกัน...สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ที่ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กดีหรือเด็กกตัญญู และเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรี สำหรับบรรยากาศการนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเองพร้อมกับให้คำแนะนำในการทำงานว่า ต้องมีความละเอียดรอบคอบเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เวลาจะลงนามหนังสืออะไรต้องอ่านให้ครบถ้วน ก่อนจะลงนามหนังสือต้องตรวจตราให้ดี เพราะถ้าผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเด็กพิการว่า ขอให้เด็กและเยาวชนอย่าท้อแท้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิต และให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ สำหรับเด็กเก่ง และเด็กทั่วไป นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน และขอให้เป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม พร้อมขอให้ตั้งใจเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ก้าวทันเทคโนโลยี ให้เก่ง ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อย่าหยุดยั้งที่จะเรียนรู้ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เด็ก ๆ มีคุณธรรม กตัญญูต่อพ่อแม่ และที่สำคัญต้องกตัญญูต่อประเทศด้วย

 

สำหรับในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศเขียนคำอวยพรปีใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรี โดยได้นำมาจัดนิทรรศการไว้บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า โดยนายกรัฐมนตรีได้เขียนตอบขอบคุณความว่า “เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และวันเด็กปี 2561 ขอขอบคุณเด็ก ๆ และเยาวชนทุกคนที่ได้อวยพรปีใหม่กับนายก และได้มาร่วมงานวันเด็กพร้อมผู้ปกครองในวันนี้ มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ด้วยบรรยากาศ มิตรไมตรีต่อกัน และให้เห็นถึงความสุขที่ทุกคนได้รับทั้งในระยะเวลาที่ผ่านมาปีก่อน และปีใหม่นี้ และตลอดไป นายกฯ และรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ แข็งแรง เป็นคนดีและคนเก่งของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยรักและห่วงใยเสมอ”

หน้าแรก » การเมือง