วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:14 น.

การเมือง

ศอ.บต.แจงงบประชาสังคมดับไฟใต้ชื่อโครงการเป็นแพคเกจ

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 19.28 น.

ศอ.บต.แจงงบประชาสังคมดับไฟใต้ชื่อโครงการเป็นแพคเกจ

 

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม งบประมาณ 63 ล้านบาท ซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  488 องค์กร ผ่านการพิจารณา 223 องค์กร  223 โครงการ ทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า เน้นการมีส่วนร่วม และไม่มีข้อร้องเรียนการดำเนินงานแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ก่อนหน้ามีกระแสข่าว ตั้งข้อสังเกตการดำเนินโครงการฯซึ่งเดิมวางแนวทางจะสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาทให้กับ 50 องค์กรภาคประชาสังคมแต่ปรากฏว่า มีองค์กรเสนอขอสนับสนุนถึง 488 องค์กร ศอ.บต.จึงปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยเฉลี่ยกระจายงบประมาณสนับสนุนให้กับ 223 องค์กรที่ผ่านการพิจารณา กระนั้นก็ยังพบว่าในประเด็นโครงการที่เสนอหัวข้อ “การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี” ซึ่ง ศอ.บต.อนุมัติงบกว่า 10 ล้านบาทให้กับ 40 กว่าองค์กรนั้น มีองค์กรที่ใช้ชื่อ “เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ” และ เสนอโครงการลักษณะเดียวกันคือ “การเพิ่มศักยภาพชุมชน” ถึงเกือบครึ่งขององค์กรที่ได้รับสนับสนุนทุนในประเด็นนี้ ขณะที่ประเด็นอื่นๆก็ยังมีข้อสังเกตที่ไม่เคยได้รับเปิดเผยรายละเอียดแนวทางการอนุมัติ

หน้าแรก » การเมือง