วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 17:44 น.

การเมือง

ตั้งแหล่งทุนชุมชน "บิ๊กตู่" เร่งผุดสถาบันการเงิน 7 พันแห่ง

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 20.18 น.

ตั้งแหล่งทุนชุมชน "บิ๊กตู่" เร่งผุดสถาบันการเงิน 7 พันแห่ง

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศที่สำคัญ รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ประชาชน สามารถจัดตั้งสถาบันการเงินเล็กๆในชุมชนของตนเอง กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลดีกับประชาชนมากกว่า 20-30 ล้านคนทั้งในชนบทและในเมือง โดยเฉพาะผู้ที่เข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ เมื่อคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการทำมาหากิน ก็ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินนอกระบบ โดนขูดรีด เรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  20-30 % ต่อเดือน ทำให้หลายรายต้องสูญเสียที่ดินอันเป็นมรดกตกให้แก่นายทุนเงินกู้นอกระบบ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะอำนวยความสะดวกให้สามารถตั้งสถาบันการเงินเล็กๆ ในชุมชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีพี่เลี้ยง คือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาของ สนช.ภายในปีนี้ และทำให้เรามี “โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน” ตามกฎหมายอย่างน้อย 7,000 แห่งทั่วไทยที่เป็นของประชาชน จะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน “ระเบิดจากภายใน” นำไปสู่ความพอเพียง พึ่งตนเอง ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน้าแรก » การเมือง