วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:53 น.

การเมือง

"บิ๊กป็อก" ติวเข้ม ขรก.ร่วมขับเคลื่อน "ไทยนิยมยั่งยืน"

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 21.26 น.

"บิ๊กป็อก" ติวเข้ม ขรก.ร่วมขับเคลื่อน "ไทยนิยมยั่งยืน"

 

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวมอบนโยบายในโครงการขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยกำชับให้ภาคราชการขับเคลื่อนตามแผนงานและโครงการ ตลอดการสอดรับกับการขอรับงบประมาณประจำปีและงบเพิ่มเติม โดยโครงการ "ไทยนิยม" มุ่งขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการ 4  ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธานและทีมระดับตำบลจำนวน 7-12 คนที่นายอำเภอแต่งตั้งให้ขับเคลื่อนฯ ซึ่งต้องมีการบูรณาการงานร่วมกัน

 

นอกจากนี้ ทุกกระทรวงต้องมีเว็บไซด์ของตนเอง ให้สามารถสร้างเครือข่ายประสานงานและสื่อสารกับประชาชนได้ โดยภาครัฐต้องมุ่งไปสู่ 4.0 คือ ต้องปฏิรูปโครงสร้างของตนเอง สิ่งสำคัญ ได้แก่ ปฏิรูปการให้บริการประชาชน เช่น กระทรวงต่างๆ ต้องทำข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงกับบัตรประชาชน smart card ต้องเดินหน้าแก้กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital  Government เรื่อง Big Data คือ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกันให้มากที่สุด ส่วนงานตามภารกิจ (Function) ของแต่ละหน่วยงาน ขอให้แต่ละหน่วยพืจารณาว่า จะช่วยอะไรประชาชนในพื้นที่ และทำอย่างไรบ้าง ขอให้มีแผนงาน/โครงการ ชัดเจน และมีวางระบบการติดตามงาน ซึ่งอาจมีโครงสร้างในระดับพื้นที่เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์

หน้าแรก » การเมือง