วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:52 น.

การเมือง

เฮ ! กรมปกครองท้องถิ่น เรียกบรรจุข้าราชการ รุ่น 2

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 18.25 น.

เฮ ! กรมปกครองท้องถิ่นเรียกบรรจุข้าราชการ รุ่น 2

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศฯ เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10,229 คน และสำหรับการดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบสองนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับในแต่ละตำแหน่งแต่ละภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1,578 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1,089 คน ตำแหน่งครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 214 คน และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 275 คน โดยกรมฯ จะส่งหนังสือเรียกผู้สอบได้ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในตอนสมัครสอบให้มารายงานตัวเพื่อเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2561 สำหรับรายละเอียดการเรียกมารายงานตัวนั้น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้การบรรจุผู้สอบแข่งขันในครั้งนี้ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ว่าการขึ้นบัญชีผู้สอบได้จะขึ้นตามลำดับคะแนน ใครได้คะแนนสูงก็จะอยู่ในลำดับต้น และการเรียกบรรจุ จะเรียกตามลำดับที่สอบได้ โดยให้สิทธิ์ผู้นั้นเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง

 

สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรกและรอบสองนั้น บัญชีผู้สอบได้จะมีอายุ 2 ปี โดยกรมฯ จะสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุต่อไป

หน้าแรก » การเมือง