วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:44 น.

การเมือง

สนช.ไม่คว่ำ!มติเอกฉันท์ผ่านกม.เลือกตั้งส.ส.แล้ว

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 12.49 น.

สนช.ไม่คว่ำ!มติเอกฉันท์ผ่านกม.เลือกตั้งส.ส.แล้ว

 

วันที่ 8 มี.ค.2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (ส.ส.) ด้วยคะแนน 211 เสียง งดออกเสียง 7 จากองค์ประชุมทั้งหมด 218 เสียง  สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สนช.จะส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามธรรมนูญต่อไป ขณะนี้ สนช.เข้าสู่ช่วงของการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ส.ว.) เป็นฉบับต่อไป 

หน้าแรก » การเมือง