วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:48 น.

การเมือง

มท.1ประชุมเตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 16.48 น.

มท.1ประชุมเตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์


มท.1ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ กำหนด 11-17 เม.ย.ช่วงคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมนำ ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4 ม. หรือ 10 รสขม มาใช้หวังลดอุบัติเหตุ 
  


เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2561 และ พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  


พล.อ.อนุพงษ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่าว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก แม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยยังอยู่สูง รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ 
  


ทั้งนี้ ในการประชุม ศปถ.จะได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" โดยจะคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. เพื่อดูแลความปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง 109 อำเภอใน 52 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยจะดำเนินการภายใต้ 6 มาตรการสำคัญ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4 ม. หรือ 10 รสขม เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด 
 


รมว.มหาดไทย ต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสีย และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้เคารพกฎหมายจราจร  รวมทั้งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งเส้นทางการจราจร จุดพักการใช้รถต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้  ศปถ.โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จะได้ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการ "ลดอัตราการสูญเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน"
 

หน้าแรก » การเมือง