วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:08 น.

การเมือง

สนช.จ่อไฟเขียว 3 วาระรวด งบฯ 1.5 แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561, 18.52 น.

สนช.จ่อไฟเขียว 3 วาระรวด งบฯ 1.5 แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

สนช.จ่อผ่าน ร่างงบฯเพิ่มเติมปี 61 จำนวน 1.5 แสนล้าน  3 วาระรวด หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงว่าในการประชุมสมาชิก สนช.ในวันที่ 22 มี.ค.นี้จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน 150,000,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 100,358,077,000 บาท โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนจำนวน 4,600,000,000บาท เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรจำนวน 24,300,694,500 บาท เพื่อจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 21,078,454,400บาท และเพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนจำนวน 50,378,928,100บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 49,641,923,000บาท เพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

 

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งหมด 18 มาตรา โดยจะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด เพราะเนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ สนช.ต้องพิจารณา 3 วาระรวดเพราะรัฐบาลเร่งใช้เงินเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยที่สมาชิกไม่สามารถตัดงบได้อยู่แล้ว

หน้าแรก » การเมือง