วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 22:02 น.

การเมือง

อธิบดีท้องถิ่นเผยบรรจุศาสตร์พระราชาหลักสูตรอบรมขรก.บรรจุใหม่

วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 12.24 น.

อธิบดีท้องถิ่นเผยบรรจุศาสตร์พระราชาหลักสูตรอบรมขรก.บรรจุใหม่

อธิบดีท้องถิ่นเปิดอบรมขรก.บรรจุใหม่ เผยบรรจุศาสตร์พระราชาในหลักสูตรอบรม หวังพัฒนาความรู้คู่ประสิทธิภาพ สงบ สันติและร่มเย็นแห่งปวงประชา

วันที่ 14 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ โรงแรมรอยยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

 

อธิบดีกล่าวว่า การอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” ในวันนี้ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ โดยการแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับองค์กร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อวิถีทางในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กร มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพราะนอกเหนือจากจะเป็นพิธีกรรมในการต้อนรับสมาชิกใหม่แล้ว ยังถือโอกาสพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปในคราวเดียวกัน เป็นที่น่าชื่นชมว่านอกเหนือจากจะเรียนรู้และทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของท้องถิ่น 

 

 

รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วนั้น การอบรมครั้งนี้ ยังเพิ่มศาสตร์พระราชามาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามที่เป็นศาสตร์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำงานและการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชานี้ จะสร้างความสุขในการทำงานและส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกๆ ท่าน สงบ สันติและร่มเย็นตลอดไป

 

หน้าแรก » การเมือง