วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:46 น.

การเมือง

สทบ.-สคบ.” จับมือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 21.09 น.

สทบ.-สคบ.” จับมือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

 

“สุวพันธุ์”ร่วมเป็นประธานสักขีพยาน ลงนามเอ็มโอยู “สทบ.-สคบ.”พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ย้ำถือเป็นนิมิตหมายที่ดีกับประชาชน

 

วันที่ 10 ส.ค.61 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมอบรมสัมมนาเรื่อง “สิทธิผู้บริโภค สิทธิเพื่อความเป็นธรรมในสังคมการบริโภค”

 

โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)และพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค(สคบ.) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน โดยนายนที กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ว่า เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถนำไปปฏิบัติพร้อมต่อยอดในการประกอบธุรกิจให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

 

นายสุวพันธุ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ความร่วมมือในพิธีลงนาม MOU ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการจุดประกายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่การสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ผลิตสินค้าบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น”

หน้าแรก » การเมือง