วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:43 น.

การเมือง

นายกฯเชิญชวนคนไทยใส่เสื้อสีชมพู น้อมรำลึก ร.5

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 20.23 น.

นายกฯเชิญชวนคนไทยใส่เสื้อสีชมพู น้อมรำลึก ร.5

 

นายกฯเชิญชวนคนไทยใส่เสื้อโทนสีชมพู น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคมว่า วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และด้วยพระราชกรณียกิจที่มีแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงน้อมใจถวายพระนามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคมเป็น “วันปิยมหาราช” ในรัชสมัยของพระองค์ พระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่คือการเลิกทาส ที่ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง รวมถึงปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูปสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข เป็นต้น และช่วยให้ชาติไทยเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครจวบจนทุกวันนี้

 

ในการนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต อีกทั้งพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง โดยขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีชมพู ในวันที่ 23 ต.ค.อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

 

ขณะที่วันที่ 19 ต.ค.ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้อำนวยการสาธิตสร้างฝนเทียม เพื่อเติมน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

หน้าแรก » การเมือง