วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 08:03 น.

การเมือง

'บิ๊กตู่'ชงยุทธศาสตร์'3Ms'ผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน สอดคล้องเคยนำเสนอผู้นำแม่น้ำโขง 6 ประเทศที่เวียดนาม

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 10.55 น.

'บิ๊กตู่'ชงยุทธศาสตร์'3Ms'ผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน
สอดคล้องเคยนำเสนอผู้นำแม่น้ำโขง 6 ประเทศที่เวียดนาม


วันที่ 20 ต.ค.2561 ตามที่พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงการที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียน แสดงความชื่นชมพัฒนาการ และความก้าวหน้าในความสัมพันธ์อาเซียน-อียูในหลายด้าน เป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติ ที่มีความสำคัญต่ออาเซียน เป็นแหล่งลงทุนอันดับ 1 แหล่งนักท่องเที่ยวอันดับ 2 และคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน จึงเห็นว่าทั้งสองภูมิภาคควรกระชับความร่วมมือใน3ประเด็น 

 

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยยึดหลักสามเอ็ม (3Ms) คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) ซึ่งเชื่อมั่นว่าอียูสามารถเพิ่มการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการอาเซียน- อียู ค.ศ. 2018-2022 เป็นเครื่องนำทางก้าวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาระดับโลก 

 

2. อียูและอาเซียนควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นายกรัฐมนตรีขอบคุณ ที่อียูแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนในด้านนี้อย่างจริงจัง สนับสนุนศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งที่ไทยในปีหน้า 3. อาเซียนและอียูต้องวางแผนเพื่อรับมือกับพัฒนาการต่าง ๆ ทั้งภัยคุกคามจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยอาจใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและมีนวัตกรรม ที่จะตั้งขึ้นในไทยในปีหน้า


ตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ประชาชนสำคัญที่สุด ไม่มีการรวมกลุ่มใดจะยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไปหากไม่สามารถตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมตัวกันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับอาเซียนและอียู ทั้งสองภูมิภาคต้องร่วมกันสร้างประชาคมและสหภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในภูมิภาค
 


พล.อ.ประยุทธ์  ได้หารือทวิภาคีกับนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  โดยขอเชิญเยือนไทยในปีหน้า 

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พล.อ. ประยุทธ์ได้เสนอแนวคิด 3Ms ต่อที่ประชุมประชุมผู้นำสหภาพยุโรป-อาเซียนนั้น ได้เคยนำเสนอในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) ของการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ปัจจัยสำคัญของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2561 

 


ครั้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เสนอว่า ไทยกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานคมนาคมขนส่ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกภายใต้โครงการ EEC ให้สามารถสนับสนุนการ เชื่อมโยงการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคและโลกจึงขอให้ประเทศสมาชิกแผนงาน GMS ยึดหลัก 3 M ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ(Mutual Trust) การเคารพซึ่งกันและกัน(Mutual Respect) และการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน(Mutual Benefit)

 


"เราต้องผลักดันให้ GMS เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีความตั้งใจ และยั่งยืน (Community) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้านทักษะและสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไทยมีนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน การจะมุ่งสู่ประชาคม GMS ที่มั่งคั่ง ยั่งยืน จะต้องมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

หน้าแรก » การเมือง