วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:32 น.

การเมือง

พระวัดพระธรรมกายฮ่องกงหนุนอบรมบาลีก่อนสอบป.ธ.6-9ที่บ้านกัลยธรรม

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 13.30 น.

พระวัดพระธรรมกายฮ่องกงหนุนอบรมบาลีก่อนสอบป.ธ.6-9ที่บ้านกัลยธรรม


วันที่ 20 ต.ค.2561 พระมหาอาคม สนฺติชโย ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย ฮ่องกง พร้อมด้วยโยมพ่อและโยมแม่ จากจังหวัดบุรีรัมย์ ถวายข้าวสารจำนวน 1  ตัน  ในโครงการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบ ป.ธ.6-9  รุ่นที่ 22 /2562  (5 ม.ค. - 5 ก.พ. 62)  ที่บ้านกัลยธรรม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ภายใต้การอบรมของ พ.อ. พิเศษ ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ป.ธ. 9 พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)


พ.อ.พิเศษชรินทร์ เคยกล่าวไว้ว่า  ยังทำหน้าที่สอนบาลี โดยเปิดบ้านของตัวเองทำเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  โดยเปิดโอากาสให้พระคุณเจ้าจากต่างจังหวัดมาเรียนบาลีประโยค 8 ประโยค 9 ทำมานานร่วม 20 ปี  ยังไม่เข้าพรรษา ตอนนี้มีพระท่านจากต่างจังหวัดมาเรียนแล้ว 2 รูป ฟรีทั้งหมด มีอาหารเช้าเพล น้ำปานะ มีที่พักสงฆ์ในบ้านพร้อม แยกเป็นสัดส่วนท่านยกวัดมาไว้ในบ้าน และคิดว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้จับอบรมบาลีก่อนสอบเป็นประจำทุกปีด้วย

Cr.FB-ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์