วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:27 น.

การเมือง

ภท.ชูเรียนออนไลน์ ปั้มหลักสูตรสนองตอบตลาดแรงงาน

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 17.00 น.

ภท.ชูเรียนออนไลน์ ปั้มหลักสูตรสนองตอบตลาดแรงงาน

 

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า นอกจากทางพรรคจะวางแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วทางพรรคได้มีการต่อยอดด้วยการระดมนักวิชาการเพื่อจัดทำแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน การศึกษา นอกระบบ เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ต่อยอดจากการศึกษาในระบบ

 

อย่างไรก็ตาม การเรียนออนไลน์ เป็นแนวคิดที่ทางพรรคกำลังดำเนินการ ภายใต้แนวคิด Thailand Sharing university โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนหากดูจากระบบการศึกษาแล้วพบว่า มีความเหลื่อมล้ำมาก แนวคิดดังกล่าว ทางพรรคไม่ได้สนใจแต่เรื่องของการใช้เทคโนโลยี แต่ยังหมายถึงเมื่อจบแล้วต้องได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากนั้น เราต้องปรับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เด็กจบมามีงานทำ สนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

"การดำเนินการนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแม้แต่การแก้ไขเรื่องของกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยากเรียนแต่ติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เวลา สถานที่ อาทิการสนับสนุนกฎหมายโฮมสคูล ให้นักเรียน สามารถเรียนจากในชุมชน แต่มีวุฒิการศึกษา  ไม่ถูกปฏิเสธจากตลาดแรงงาน รัฐต้องช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคน ในฐานะอนาคตของชาติ" คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย

 

หน้าแรก » การเมือง