วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:53 น.

การเมือง

กกต.ไม่รับรอง 2 แคนดิเดตนายกฯ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 107 คน

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 17.11 น.

กกต.ไม่รับรอง 2 แคนดิเดตนายกฯ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 107 คน 

 

กกต. ประกาศรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2,810 คน ไม่ประกาศ 107 คน บัญชีรายชื่อ นายกรัฐมนตรี 68 คน ไม่ประกาศ 2 คน  ส่วนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต สามารถตรวจสอบได้จากแอป  "ภท." ขีดเส้น 7 วันยื่นศาลฎีกา หาก "กกต." ไม่ประกาศชื่อ 2 ผู้สมัครส.ส.พรรค ชี้ระบบข้อมูลผิดพลาด - ซ้ำซ้อน

 

วันที่ 15 ก.พ.2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 77 พรรคการเมือง รวมถึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2,810 คน และไม่ประกาศรายชื่อจำนวน 107 คน

ส่วนรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 44 พรรคการเมือง มีผู้ถูกเสนอรายชื่อจำนวน 68 คนและไม่ประกาศรายชื่อจำนวน 2 คน เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นผู้ถูกเสนอรายชื่อที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล จำนวน 1 คนและมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน ทั้งนี้สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตในการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคชั่น Smart vote 

อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งไม่ได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง บุคคลนั้นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ไม่รับสมัครตามมาตรา 49 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561


"ภท."ลั่น7วันกกต.ไม่ประกาศชื่อ2ผู้สมัครส.ส.ยื่นร้องศาลฎีกา

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผลการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผู้สมัคร ส.ส. พบมีผู้สมัครส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆจำนวน 506 คน ขาดคุณสมบัติ โดยในจำนวนนั้นมีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย(ภท.) 2 คน ว่าผู้สมัคร 2 คนดังกล่าว คือ น.ส.นิกกี้ จ้อยเอม ผู้สมัครส.ส.เขตดอนเมือง และ นายสุรชัย เปล่งแสง ผู้สมัคร ส.ส. เขตหนองจอก ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 คนได้ยืนยันความสุจริต และมีเหตุผลอธิบายว่า เรื่องนี้เป็นความซ้ำซ้อนผิดพลาดของระบบข้อมูลระหว่างพรรคการเมืองกับ กกต. อาจเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค เพราะเขาถูกกล่าวหาว่า เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับพรรคการเมืองอื่นในวันที่สมัครสมาชิกพรรค 

“ความจริงแล้ว ในวันที่พรรคผู้สมัครส.ส.ทั้ง 2 คนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ทั้ง 2 คนเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียว  ยืนยันว่า หากกกต. ไม่ประกาศว่า ทั้ง 2 คนเป็นผู้สมัครส.ส. พรรคภูมิใจไทยจะไปยื่นร้องต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ตามกฎหมายต่อไป” นายศุภชัย กล่าว

หน้าแรก » การเมือง