วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:46 น.

การเมือง

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 ‘ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง’

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562, 22.58 น.

เมื่อเวลาประมาณ 22.40 น.ของวันที่  23 มี.ค.2562 สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังความว่า