วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 04:19 น.

การเมือง

ประชุมวุฒิสภานัดแรก! เลือก'พรเพชร'ประธาน

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 18.47 น.

วันที่ 24 พ.ค.2562 ที่ประชุมวุฒิสภานัดแรกมีมติเลือกนายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีตประธาน สนช. เป็นประธานวุฒิสภา รวมทั้งเลือก พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และนายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2