วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14:56 น.

การเมือง

บิ๊กตู่ งัด มาตรา 44 ปั๊มรวดเดียว 3 ฉบับ

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 05.38 น.

“บิ๊กตู่” งัด มาตรา 44 ปั๊มรวดเดียว 3 ฉบับ

ยืดหนี้ทีวีดิจิตอล-ต่ออายุคลื่นวิทยุรัฐ 5 ปี

 
 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบออกคำสั่ง มาตรา 44 จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 คำสั่ง คสช. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 17/2558 ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่ของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้เพิ่มจังหวัดนครพนมและจังหวัดกาญจนบุรี หลังลงดูพื้นที่ศึกษาเรียบร้อยแล้วไม่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากนัก ส่วนที่มีผลกระทบเล็กน้อยก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือแล้ว
 
 
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ฉบับที่ 2 เรื่องระงับการคัดเลือกบุคคลและสรรหาเพื่อเสนอเป็นกรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากในปัจจุบันกรรมการ กสทช.ด้านกฎหมายจะพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ด้วยอายุครบ 70 ปี ซึ่งหัวหน้า คสช.เห็นว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวยังสามารถทำงานขับเคลื่อนไปได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับการสรรหาคณะกรรมการในส่วนอื่น จึงออกคำสั่งมาตรา 44 ให้คณะกรรมที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน 9 คนทำหน้าที่ต่อไป โดยไม่ต้องคัดเลือกและสรรหาใหม่ จนกระทั่งพ้นสภาพและเหลือไม่ถึง 6 คนจึงจะสรรหาบุคคลเข้ามาเพิ่ม หรือจนกว่ากฎหมายองค์กรจัดสรรความถี่ปี 2553 ที่ขณะนี้ปรับแก้ไขอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วเสร็จ และประกาศใช้
 
 
ฉบับที่ 3 เรื่อง ที่เกี่ยวกับ กสทช. ในเรื่องมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยในส่วนของวิทยุ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ปี 2555 กำหนดให้คลื่นความถี่วิทยุ ของหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานรัฐต้องส่งคืน กสทช. ภายในเดือนเม.ย.2560 เพื่อพิจารณาจัดสรรใหม่ ดังนั้น คสช.จึงขอขยายระยะเวลาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ปี 2555 ออกไปอีก 5 ปี แทนการใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ปี 2560
 
 
“ในส่วนของโทรทัศน์ ในช่วงที่ผ่านมามีการประมูลแข่งขันการทำโทรทัศน์ดิจิตอลสูงมาก ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการช่องโทรทัศน์ออกอากาศเป็นจำนวนมากและมีผู้สนับสนุนรายการโฆษณาเท่าเดิม ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจ ดังนั้น คสช.จึงออกคำสั่งมาตรา 44 ส่งเสริมช่วยเหลือ ดูแลผู้ประกอบการสามารถดำเนินการต่อไป ไม่เจ๊งไปตั้งแต่ต้น คือ ใบอนุญาตในการประมูลราคาขั้นต่ำจากเดิมกำหนด 4 งวดๆ ละ 1 ปีชำระแล้ว 3 งวด เหลืออีก 1 งวด คสช.จึงขยายเวลาให้ยื่นการชำระแบ่งเป็น 2 งวด เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี สำหรับราคาส่วนเกิน กำหนดให้จ่าย 6 งวด จ่ายไป 3 งวด เหลือค้างอีก 3 คสช.จึงขยายระยะเวลาในการชำระออกไปแบ่งเป็น 6 งวด ในระยะเวลา 6 ปี ดอกเบี้ย 1.5 ต่อปีเช่นกัน”
 
 
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ให้กองทุนวิจัยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการภาคพื้นดินให้บริการ 27 ช่อง ปีละ 875 ล้านบาท เพราะถ้าผู้ประกอบการล้มหายตายจากไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลพยายามมองภาพกว้างของประเทศเป็นหลัก ไม่ได้จำกัดช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเดียว

หน้าแรก » การเมือง