วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:57 น.

การเมือง

นายกฯนำพสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 23.31 น.

นายกฯนำพสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 

เมื่อเวลา 20.29 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในนามของปวงชนชาวไทย โดยมีคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส รวมถึงข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมอย่างร้อมเพรียงกัน

 

 

โดยนายกฯได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลว่า ได้ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าอะอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลากว่าหกทศวรรษ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรให้มีความอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติตลอดมา

 

โครงการตามพระราชดำริหลากหลายสาขา อาทิ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการป่ารักน้ำและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งผลต่อการสร้างเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติ พระปรีชาสามารถและพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

 

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจักได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

 

เนื่องในศุภวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัย  ทรงพระเกษมสุขทุกทิพาราตรีกาล และทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ตลอดจนเหล่าพสกนิกร  ตราบกาลนาน เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

จากนั้นนายกฯ ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพลงสดุดีมหาราชินี โดยพสกนิกรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงร้องเพลงและกล่าวทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง ท่ามกลางแสงเทียนที่สว่างไสวทั่วพระลานพระราชวังดุสิต พร้อมกันนี้ได้มีการแสดงโขนพระราชาทานพระรามข้ามสมุทร ดนตรีสุนทราภรณ์เฉลิมพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในบทเพลงรัก เพลงสายฝน และเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

หน้าแรก » การเมือง