วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14:52 น.

การเมือง

"สมเด็จสังฆราช" ทรงเป็นประธานฯ บำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศล ร.9

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 11.21 น.

"สมเด็จสังฆราช" ทรงเป็นประธานฯ  บำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศล ร.9

 

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุญเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 06.30 น. จำนวน 50 รูป และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นในเวลา 7.30 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » การเมือง