วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:21 น.

การเมือง

“ศิริราช” ชวนคนไทยเจริญจิตภาวนาเวลา 15.52 น. รำลึกถึง ร.9

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 14.14 น.

“ศิริราช” ชวนคนไทยเจริญจิตภาวนาเวลา 15.52 น. รำลึกถึง ร.9

 

วันนี้ (13 ต.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ช่วงสำคัญที่สุดของงานวันนี้คือช่วงเวลา 15.52 น. ซึ่งเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยจะมีกิจกรรม เจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกคน แม้จะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ รพ.ศิริราชก็ตาม สามารถร่วมแสดงจิตภาวนาได้ที่บ้าน

 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ส่วนช่วงเวลา 19.00 น. จะเข้าสู่ช่วงพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ซึ่งศิระ คือ ศีรษะ กรานคือกราบ พระภูบาล คือกษัตริย์ และนวมินทร์ หมายถึง รัชกาลที่ 9 เป็นการน้อมศีรษะลงกราบรัชกาลที่ 9 โดยผู้บริหาร แพทย์และพยาบาลผู้ถวายงาน บุคลากรศิริราชรวมทั้งสิ้น 420คน ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมก้มกราบ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ จากนั้นหันหน้าไปทางอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติจะสว่างไสวด้วยสปอตไลท์ไปทั้งอาคาร และมีแสงเลเซอร์ยิงขึ้นฟ้าเป็นเลข ๙ แล้วกราบถวายบังคมโดยพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง ก่อนจะร่วมกันขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด

 

 "วันนี้คนไทยทั้งประเทศน้อมกลับมาระลึกถึง 365 วันที่ผ่านมา ความเศร้าโศกเสียใจ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะแปลงมาเป็นพลังและอย่าเป็นเพียงแค่พูดว่า จะสืบสานพระราชปณิธาน ขอให้ทำ เพราะคำพูดเราพูดไว้ไม่นานก็หาย แต่ถ้าเราทำผลงานที่เกิดขึ้น เมื่อย้อนถึงต้นเหตุของผลงานก็คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรถึงเวลาจะน้อมจิตใจให้ตรงกันสืบสานพระราชปณิธานด้วยการกระทำ"ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวและว่า พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้ครั้งหนึ่งว่า "สุขภาพพลเรือนเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าพลเรือนมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมประเทศชาติก็พัฒนาไม่ได้" ดังนั้น หน้าที่ของศิริราชคือดูแลสุขภาพคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ตราบใดที่ศิริราชยังอยู่คู่แผ่นดินไทย ตนยืนยันว่าพระราชปณิธานตั้งแต่รัชกาลที่ 5 สืบทอดมายังรัชกาลที่ 9 จะสืบทอดต่อไปไม่เลือนหายไปจากสังคมไทย

 

ภายหลังกิจกรรมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดวางกระถางต้นดาวเรืองบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแล้ว ได้มีการตั้งโต๊ะบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เพื่อให้ประชาชนได้นำดอกไม้มาร่วมถวายราชสักการะด้วย โดยมีประชาชนจำนวนมากนำพวงมาลัยดอกมะลิ ดอกดาวเรืองมาร่วมถวายเป็นจำนวนมาก

หน้าแรก » การเมือง