วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 23:28 น.

การเมือง

สนช.หนุน สสส.เดินหน้า "ทำดี ทำได้ทุกวัน จิตอาสาพลังแผ่นดิน”

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 17.20 น.

สนช.หนุน สสส.เดินหน้า "ทำดี ทำได้ทุกวัน จิตอาสาพลังแผ่นดิน”

 

"สนช.หญิง" ปลื้มพลังจิตอาสาช่วยปลุกจิตสำนึกคนไทยร่วมทำเพื่อในหลวง หนุน สนช.ผนึก สสส.ทำต่อ "ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ จิตอาสาพลังแผ่นดิน” เพื่อปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานกรรมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถึงพลังจิตอาสาในงานพระราชพิธีว่า ความจริงเป็นเรื่องเก่ามานานแล้ว เป็นศัพท์ใหม่ ”volunteer” เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ความจริงเป็นเรื่องเก่า เป็นเรื่องโบราณ เหมือนการลงแขกเกี่ยวข้าวสมัยโบราณ เพื่อนบ้านมีเกี่ยวข้าวก็ไปช่วยเขาเกี่ยว พอถึงเวลาเราเกี่ยวข้าวเขาก็มาช่วยเรา เป็นการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งทางฝรั่งตะวันตกเขาก็มีจิตอาสาทำประโยชน์แก่สาธารณะมานาน เราก็พยายามจะทำกัน แต่ว่าด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างไม่เป็นที่นิยม จนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ดูเหมือนว่าเป็นการปลุกจิตสำนึกของคนขึ้นมา จำได้ไหมว่าช่วงที่รัชกาลที่ 9 สวรรคตใหม่ๆเราไปที่สนามหลวงก็จะมีคนนำยาดม น้ำ ข้าวสาร อาหาร ไปแจก หรือช่วยกันเก็บขยะ ทุกคนมีความรู้สึกว่าอยากจะทำ เพราะพระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนมามากมาย และเพื่อเป็นการทำอะไรตอบแทนพระองค์ จึงทำให้ปลุกจิตสำนึกของคน ดังนั้นจึงอยากให้พลังจิตอาสาดำรงต่อไป

 

นางสาวจินตนันท์  กล่าวว่า สนช.ได้ทำโครงการความดีตามพระบรมราโชวาท โดยจับมือกับ สสส.ที่มีโครงการจิตอาสาพลังแผ่นดินที่เปิดให้ลงชื่อในเรื่องต่างๆในธนาคารจิตอาสา ต่อไปมีโครงการอะไรก็จะติดต่อคนที่มาลงชื่อตามโครงการต่างๆเพื่อที่จะติดต่อกันมาทำต่อไปความดี ซึ่งทาง สนช และ สสส.และภาคีเครือข่ายก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะมีคนอยากให้เราทำ เพราะคนไทยเมื่อมีใจก็มาร่วมงานกันอย่างท่วมท้น ซึ่งเราก็จะพยายามทำให้เหมือนเป็นจิตสำนึก ถ้าว่างก็จะมาช่วยกัน ถือว่าเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนด้วย รู้สึกว่าการทำจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดี และทำความดีได้ทุกวัน ดังนั้นโครงการของ สสส.ที่ทำอยู่แล้วควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และทาง สนช.ก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วจึงนำมารวมกัน ซึ่งจากนี้ไปจะมีโครงการใหม่ชื่อ “ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ จิตอาสาพลังแผ่นดิน”

หน้าแรก » การเมือง