วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 21:18 น.

การเมือง

เลือกแล้ว!6รองปธ.ศาลฎีการื้อคดี"ทักษิณ"

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 19.36 น.

เลือกแล้ว!6รองปธ.ศาลฎีการื้อคดี"ทักษิณ" 

 


วันที่ 7 ธ.ค.2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด มีคำสั่งให้อัยการสำนักงานคดีพิเศษ เจ้าของสำนวนคดีที่ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 เป็นจำเลย คดีแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เป็นภาษีสรรพาสามิต ด้วยการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพาสามิต (พ.ศ.2527) พ.ศ.2546 เอื้อประโยชน์ธุรกิจบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้รัฐเสียหาย 6.6 หมื่นล้านบาท เมื่อปี 2551 ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 ขอพิจารณานำคดีดังกล่าวที่เคยถูกจำหน่ายออกจากสารบบความไปชั่วคราวเพราะตัวจำเลยหลบหนีคดีซึ่งถูกกออกหมายจับตามขั้นตอนไปแล้ว ขึ้นมาพิจารณาต่อไปตามกระบวนพิจารณาภายหลัง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฉบับใหม่

 

ล่าสุดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 176 คนได้เลือกผู้พิพากษา 6 คน แทนองค์คณะฯ ชุดเดิมบางคนที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เพื่อรับผิดชอบสำนวนคดีออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือ - ดาวเทียม เป็นภาษีสรรพสามิตดังกล่าว และพิจารณาคำร้องของอัยการสูงสุดที่ให้นำคดีที่ยื่นฟ้องนายทักษิณ ขึ้นมาพิจารณาลับหลังจำเลยต่อไปเพราะจำเลยไม่มาศาลต่อไป

 

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีมติเลือกผู้พิพากษาระดับศาลฎีกา ประกอบด้วย นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา 1 , นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกา คนที่ 2 , นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา คนที่ 3 , นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกาคนที่ 4 , นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาคนที่ 5 และนายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้นำรายชื่อผู้พิพากษาทั้ง 6 คนที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะฯ ติดประกาศไว้ที่ศาลฎีกาภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้คู่ความในคดีได้รับทราบ ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถคัดค้านรายชื่อผู้พิพากษาองค์คณะที่ได้รับเลือกได้หากว่ามีปัญหาต่อการพิจารณาคดี โดยการยื่นคัดค้านนั้นคู่ความสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่มีการติดประกาศ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มกระบวนพิจารณา
          


ขณะที่เมื่อ องค์คณะใหม่และองค์คณะเดิม รวม 9 คนแล้ว ก็จะนัดประชุมกันภายในองค์คณะเพื่อเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนต่อไป ก่อนที่จะพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของอัยการสูงสุดวาจะดำเนินกระบวนพิจารณาลับหลังจำเลย ตาม วิ อม.ใหม่ มาตรา 28 หรือไม่
 

หน้าแรก » การเมือง