วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 22:51 น.

การเมือง

ป.ป.ช.ยันไม่ได้เป็นหน่วยฟอกขาว"ประวิตร"

วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 09.15 น.

ป.ป.ช.ยันไม่ได้เป็นหน่วยฟอกขาว"ประวิตร" 

 

ป.ป.ช.เตรียมแก้ระเบียบแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้สอดคล้อง ก.ม.ฉบับใหม่ ยันไม่เห็นเป็นหน่วยฟอกขาวให้พลเอกประวิตร 
 

 

วันที่ 8 ธ.ค.2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ชี้แจงการครอบครองนาฬิกาและแหวนเพชรหรู เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ป.ป.ช.ภายใน 30 วัน นับจากที่ ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งให้รับทราบเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.ระบุว่า นาฬิกายี่ห้อ ริชาร์ด มิลล์ และแหวนเพชร ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการทรัพย์สินที่ พล.อ.ประวิตร แจ้งเมื่อปี 2557 ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าให้แจ้งบัญชีทรัพย์สินในวันเข้าสู่ตำแหน่ง และวันพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน และภายใน 1 ปี เท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องทรัพย์สินเมื่อได้มาทันที


ประธาน ป.ป.ช.ยังให้ความเห็นถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งคณะกรรมการางรัฐธรรมนูญ ยังยืนยันในหลักการเดิมคือ ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งปัจจุบัน สามารถให้ ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดรายละเอียดของทรัพย์สินบางชนิดได้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่โฉนด หรือ หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ผู้ยื่นแสดงทรัพย์สินต้องการร้องขอมายัง ป.ป.ช.ก่อน ดังนั้นจึงจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ป.ป.ช.สามารถพิจารณาปิดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลได้เองโดยที่ผู้ยื่นแสดงทรัพย์สินไม่ต้องร้องขอมายัง ป.ป.ช.

 

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ชี้แจงขั้นตอนหลังจาก ป.ป.ช.ได้รับหนังสือชี้แจงจากพลเอกประวิตร ว่าจะรวบรวมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อพิจารณาต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน พร้อมยืนยัน ป.ป.ช.ไมได้เป็นหน่วยฟอกขาวให้พลเอกประวิตร ตามที่มีการวิจารณ์ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติปกติ ส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน 

หน้าแรก » การเมือง