วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:21 น.

อสังหา

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ช่วยสังคมต่อเนื่อง 9 ปี

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.35 น.

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ ช่วยสังคมต่อเนื่อง 9 ปี

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561” ให้แก่ วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44  หน่วยงาน เป็นเงินประมาณ 46  ล้านบาท “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” เป็นทุนส่วนตัวของนายทองมา ที่ต้องการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มมอบทุนนี้  ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 9 และยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

หน้าแรก » อสังหา