วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:34 น.

อสังหา

เฮเฟเล่ รับมอบโล่ที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 12.30 น.

เฮเฟเล่  รับมอบโล่ที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม

 

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) โดยคุณ โฟคเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่ที่ระลึก จากคุณสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) เฮเฟเล่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานนำความรู้และทักษะไปต่อยอดพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเฮเฟเล่กับไทย โอบายาชิ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อความร่วมมือกันอีกในอนาคต และสำหรับบุคลากรช่างในประเทศไทยอีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซนเตอร์ จ.ชลบุรี