วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 05:47 น.

อสังหา

ศุภาลัยขายอาคารสำนักงานในตากาล็อก

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 13.30 น.

ศุภาลัยขายอาคารสำนักงานในตากาล็อก

 

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรมกรรมการบริษัท ศุภาลัยจำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ก่อนที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จะลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯได้ตรวจสอบอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในเกณฑ์สูงสุดของโลก ภาวะที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปในยุค 2013 ร้อนแรงใกล้เคียงกับประเทศไทยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างแต่อุปสงค์และอุปทานยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ทรัพย์สินที่ทำการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ปี 2013 เป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่เป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของตัวอาคาร ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดที่ชาวต่างประเทศถือครองได้ อาคารสร้างเสร็จปี 1999 ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกอเมริกัน หรือ SOM(Skidmore, Owings & Merrill LLP ) คุณภาพการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานของอเมริกันทั้งหมด ถือเป็นอาคารเกรด A ตัวอาคารซื้อมาในราคา 1,167 ล้านเปโซ รวมกับค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,340 ล้านเปโซโดยในปีแรกมีรายได้จากค่าเช่า 85 ล้านเปโซ หลังจากนั้นพื้นที่มีผู้เช่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีรายได้ในปีล่าสุดนี้ที่ 110 ล้านเปโซ

 

การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาจะต้องมองหาผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นการขายที่มีวงเงินสูง ศุภาลัยได้มองหาผู้ซื้อตั้งแต่ปลายปี 2016 โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายในวันที่ 14 มี.ค. 2017 และทำการโอนในวันที่ 7 ก.ย. 2017 ราคาที่ขายไปคือ 1,620 ล้านเปโซ ผู้ซื้อจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 194.4 ล้านเปโซ และภาษีค่าธรรมเนียมการโอน 9.7 ล้านเปโซ รวมเป็นระยะเวลาที่ถือครองทรัพย์สินชิ้นนี้ทั้งสิ้น 4 ปี 2 เดือน ได้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(EIRR) 19.7%

 

ก่อนที่จะมีผู้ซื้อ ศุภาลัยได้แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนตลอดมาและคาดว่าคงจะมีโครงการลงทุนในเร็วๆนี้ ในลักษณะของอาคารสำนักงานและการจัดสรรที่อยู่อาศัยแนวราบหรืออาคารชุดพักอาศัย

หน้าแรก » อสังหา