วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 02:38 น.

อสังหา

“อิตัลไทยฯ”ให้ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.46 น.

“อิตัลไทยฯ”ให้ความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

 

นายชาญชัย ยุทธณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพลังงาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานแก่นักลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบ ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา” จัดโดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้