วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:14 น.

ภูมิภาค

สตรีโคราชเดินรณรงค์นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่นในวันสตรีสากล

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 12.25 น.

 

สตรีโคราชเดินรณรงค์นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่นในวันสตรีสากล

 

             
เมื่อช่วงสายของวันนี้ (8 มี.ค.61) ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกสมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ โดยมีกิจกรรมด้วยการสวมใส่ชุดไทยถือป้ายเดินเป้นขบวนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช และขบวนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเกชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 คน  

 

 

 

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่สตรีได้แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่จะปกป้องสิทธิความเป็นสตรี ให้ได้รับความเป็นเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของสตรีทั่วโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม "การเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล"

 

 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกให้สังคมได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของพลังสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของหญิงไทย ด้วยการหันมาแต่งกาย ด้วยการนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "ศุกร์สดใส นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" และเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของสตรี 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค