วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:05 น.

ภูมิภาค

8 ชนเผ่านครพนมรวมพลังในวันสตรีสากลแน่น

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 12.54 น.

 

8 ชนเผ่านครพนมรวมพลังในวันสตรีสากลแน่น

 

วันที่ 8 มี.ค.61 บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถนนอภิบาลบัญชา เขตเทศบาลเมืองนครพนม ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้น 3 เนืองแน่นด้วยกลุ่มสตรีราว 800 คน ที่แต่งชุดชนเผ่าของตนมามาร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2561 พร้อมออกบูธแสดงสินค้าประจำถิ่นแก่ผู้มาเที่ยวชม มี นายทวี ดำรงเลิศบวร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นผู้จัดงานในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพสตรี และนายประทีป ฤทธิกุล รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดฯ นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายก อบจ.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน

 

 


    

นายทวีฯกล่าวว่า เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 พัฒนาชุมชนฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้แก่สตรีในจังหวัดนครพนม ซึ่งตามเกิดจากการที่มีการเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิง ที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ และการเลือกปฏิบัติต่อชนชั้นแรงงาน จึงเป็นจุดกำเนิดของวันสตรีสากล ดังนั้นในวันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบท ให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสตรีในหมู่บ้านด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทตั้งต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับภาค และระดับประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆเท่าเทียบกับบุรุษ จึงทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป  นอกจากนี้ยังส่งเสริมสตรีพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การเป็นผู้ผลิตประกอบการ OTOP และประกวดอาชีพสตรีดีเด่น สำหรับปีนี้(2561) มีสตรีในจังหวัดนครพนม ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นและผู้หญิงเก่งรวม 24 คน

 

 

 


    

หลังเปิดงานมีการเสวนาสถานการณ์สตรีไทยและแนวทางแก้ไขปัญหาสตรีในยุค 4.0 พร้อมส่องกล้องสตรีในพื้นที่ และการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดฯ จะนำเสนอเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แนะวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสุดท้ายเป็นการพัฒนาอาชีพสู่ระดับชั้นนำ

 

 


    

จังหวัดนครพนม มีชนเผ่าดั้งเดิมอาศัยอยู่จำนวน 8 ชนเผ่า ประกอบด้วย 1.ผู้ไทย(ภูไท) 2.ไทยญ้อ(ย้อ) 3.ไทยกะเลิง 4.ไทยข่า 5.ไทยโส้ หรือไทยกะโซ่  6.ไทยแสก 7.ไทยอีสาน และ 8.ไทยกวน ซึ่งเป็นชนเผ่าล่าสุดที่ถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้

หน้าแรก » ภูมิภาค