วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:38 น.

ภูมิภาค

ร่วม3ฝ่ายร่วมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีจัดระเบียบกระบี่

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 20.33 น.

 

ร่วม3ฝ่ายร่วมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีจัดระเบียบกระบี่  

 


จังหวัดกระบี่ร่วมกับคณะทำงาน 3 ฝ่าย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจัดระเบียบกระบี่  เมืองท่องเที่ยว เมืองคุณภาพ อย่างยั่งยืน

 


วันที่  21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมปลายพระยาชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง สรุปผลการดำเนินการการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบจังหวัดกระบี่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อแม่ทัพภาคที่ 4 โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในการจัดการจัดระเบียบในส่วนของโฮสเทล ธุรกิจดำน้ำ ธุรกิจการนำเที่ยว และในส่วนของการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่อ่าวนาง รวมถึงการจัดระเบียบในพื้นที่สนามบินจังหวัดกระบี่ และเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่มีเกี่ยวข้องในด้านความผิด  รวมถึงการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลเดียวกัน

 


การจัดระเบียบสังคมในแหล่งท่องเที่ยวหาดอ่าวนาง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดระเบียบสังคมบังคับใช้มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งพลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้นโยบายกับชุดปฏิบัติการพิเศษ 3 ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายตำรวจและฝ่ายทหาร เข้ามาจัดระบบและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกระบี่ทั้งในส่วนของท่าอากาศยานกระบี่ ชุมชนอ่าวนาง การจัดระเบียบท่าอากาศยานรวมถึงเรื่อง อื่นๆ และการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งในส่วนของคณะทำงานได้ลงตรวจสอบโฮสเทลในพื้นที่อ่าวนางจำนวน 52 แห่ง และมีโฮลเทลที่กระทำความผิดจำนวน 46 แห่ง โฮสเทลที่ทำความผิดพรบ.อาคารพาณิชย์และพรบ.โรงแรมที่ไม่ขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม ไม่ขออนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารพาณิชย์ และในส่วนของการจัดระเบียบ การจราจรในพื้นที่อ่าวนางและคลองม่วงพบว่า มีการใช้รถผิดประเภททั้งรถแท๊กซี่ป้ายดำและรถแท๊กซี่ป้ายเขียว ในส่วนของการขีดสีตีเส้นในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต อ่าวนางได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 6จุด และการจัดระเบียบในพื้นที่หน้าโรงแรม ที่ตั้งอยู่ที่ทับแขก เนื่องจากมีรถของพนักงานโรงแรมเป็นจำนวนมาก ได้ใช้พื้นที่สาธารณะในการจอดรถ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมให้มีการแก้ไขในส่วนนี้ และการจัดระเบียบชายหาด แผงลอย แม่ค้าหาบเร่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ จังหวัดจึงขอให้ผู้ประกอบการทุกรายได้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง ให้มีคณะทำงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แต่งตั้งร่วมกันพิจารณา

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค