วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:20 น.

ภูมิภาค

ประจวบฯปล่อยพันธุ์เต่าตนุเก็บขยะชายหาดวันทะเลโลก

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 19.00 น.

 

ประจวบฯปล่อยพันธุ์เต่าตนุเก็บขยะชายหาดวันทะเลโลก

 

วันที่ 13 มิถุนายน 61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day) ที่สะพานสราญวิถี อ่าวประจวบฯ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีตัวแทนหน่วยราชการ นักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 

 

 

 

 

 

จากนั้นรองผู้ว่าฯ ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้นักเรียนและสติ๊กเกอร์ให้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านที่เข้าร่วมโครงการลดขยะทะเลรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทำแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและแนวทุ่นเขตทรัพยากรให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านพร้อมนำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปล่อยพันธุ์เต่าตนุและพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯและเก็บขยะชายหาดโดยนำขยะที่เก็บได้มาทำการคัดแยกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน.

หน้าแรก » ภูมิภาค