วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:38 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” แห่บริจาคเลือดแน่น ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 15.06 น.

 

“หัวหิน” แห่บริจาคเลือดแน่น
ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

 

 

วันที่ 14 มิ.ย.2561 ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางไพลิน กองพันธ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)” มี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน นางวาสนา ราอี นายกสโมสรโรตารีหัวหิน น้องหลิน น.ส.เมืองเพชร เดือนศักดิ์ มิสแกรนด์ประจวบฯปี 2561 แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตให้การต้อนรับ

 

 

 

วันผู้บริจาคโลหิตโลก(World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO),สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547  เป็นปีที่ 14 แล้ว