วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:38 น.

ภูมิภาค

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ ปลูกมะนาว-ทุเรียนขายเสริมรายได้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 17.10 น.

 

ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ

ปลูกมะนาว-ทุเรียนขายเสริมรายได้

 

      

นายพิชิต โสภาลุน  ลูกชาวนา ซึ่งทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สัมผัสกลิ่นโคลนสาปควายตั้งแต่เล็กจนโต เป็นเพราะตั้งใจเรียน มีความมุ่งมั่น จึงสามารถสอบรับราชการได้ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ แม้จะมีอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ ผู้คนเคารพนับถือ แต่ก็ไม่ลืม อาชีพทำนาปลูกข้าว หากเวลาว่างก็จะไปช่วยบิดา มารดา ทำนาปลูกข้าวเป็นประจำทุกปี เพราะสำนึกคำว่า ลูกชาวนา เป็นอย่างดี

 

    

แต่ที่โดดเด่นและสร้างรายได้ดีระดับหนึ่ง ก็คือ การปลูกมะนาวหลายสายพันธุ์ ทั้งตอนกิ่งและขายผลมะนาว ที่ผ่านมา นับว่า ประสบความสำเร็จเกินคาด

    

นายพิชิต โสภาลุน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ สายเลือดเกษตรกรแท้ๆ เล่าว่า บิดา มารดา มีอาชีพทำนาปลูกข้าวก็เลยซึกซับการทำนาปลูกข้าวตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อว่างจากงานราชการ จะไปช่วยบิดา มารดา ทำนาปลูกข้าว เป็นประจำทุกปี

    

กระทั่งระยะหลัง ฝนตกไม่ค่อยดี ก็เลยมองหาอาชีพเสริม จึงมาลงเอยที่ การปลูกมะนาว ประกอบกับ ได้เดินทางไปหลายจังหวัด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับ และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง การปลูกมะนาว จนมีความรู้ ความเข้าใจดีระดับหนึ่ง จึงทำการแบ่งที่นาจำนวนหนึ่งปลูกข้าวและอีก 3 ไร่ ปลูกมะนาว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.สายพันธุ์พิจิตร 1 และ 2.สายพันธุ์แป้นรำไพ 3. สายพันธุ์น้ำหอมทูลเกล้า จำนวน 300 ต้น โดยบรรจุแพ๊กจำหน่าย แพ๊กละ 25 บาท ซึ่ง 1 แพ๊กมี 7 ลูก นอกจากนี้ยังตอนกิ่ง จำหน่าย กิ่งละ 100 บาทด้วย

 

   

สำหรับวิธีการปลูกมะนาว มีขั้นตอนในการปลูกพอเข้าใจดังนี้ เริ่มแรกจะต้องปรับพื้นที่ ซึ่งจะปลูกมะนาวให้เรียบร้อยก่อน จากนั้น ให้วางฝาท่อซีเมนต์ลงพื้นดิน เสร็จแล้ว นำท่อซีเมนต์ขนาด 80X40 เซนติเมตร วางทับ ระยะห่างแต่ละท่ออยู่ที่ 3X3 เมตร ต่อมา นำดินที่ผ่านการผสม 3 ส่วน คือ หน้าดิน 3 ส่วน ปุ๋ยคอก(มูลวัวนม) 1 ส่วน,แกลบดำ 1 ส่วน คลุกให้เข้ากัน ต่อมา นำไปใส่ลงท่อ จากนั้น นำกล้ามะนาว ที่ได้จากการตอนลงปลูก และลดน้ำวันละ 1 ครั้ง จะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ เพื่อให้ดินชุ่ม ซึ่งมะนาวขาดน้ำไม่ได้ แต่ไม่ชอบน้ำขัง จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพเดือนละ 1 ครั้ง และฉีดพ่นไล่แมลงทางใบ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดไล่แมลงทุกๆวันจนถึง 1 เดือน ก็จะให้ผลผลิตออกก่อนกำหนด จะต้องเด็ดทิ้ง เพื่อให้ต้นใหม่แข็งแรงและผลผลิตก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆ จึงสามารถเก็บจำหน่ายได้ ส่วนระบบการส่งน้ำก็จะใช้การวางท่อแบบ พีอี (สีดำ) ให้ทั่วถึงหัวจ่ายสปริงเกอร์ โดยใช้เครื่องสูบน้ำจากสระน้ำใกล้กัน ซึ่งมีน้ำตลอดปี

    

นอกจากนี้ยังได้ขยายพื้นที่การปลูกมะนาวไปที่บ้านนาแต้ ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ ติดกับถนนบ้านดอนหวาย – หนองไฮและสามารถไป อ.ชานุมาน โดยใช้พื้นที่ปลูกมะนาว จำนวน 13 ไร่ จำนวน 1,000 ต้น โดยการปลูกมะนาว 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.สายพันธุ์พิจิตร 1.และ 2.สายพันธุ์ แป้นรำไพ 3.สายพันธุ์น้ำหอมทูลเกล้า 4.สายพันธุ์คาเวีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ มีปลูกแห่งเดียวใน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมะนาวสายพันธุ์คาเวีย มี 3 สี คือ สีชมพู สีเขียวและสีแดง ทั้งนี้ มะนาวสายพันธุ์คาเวีย มีความโดดเด่นกว่ามะนาวสายพันธุ์อื่น เนื่องจาก เป็นมะนาวที่มีราคาแพง มีค่าและนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและยังมีการปลูกทุเรียนแซมสวนมะนาวหลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ก้านยาว เป็นต้น และตั้งใจว่า จะพัฒนาให้กลายเป็นสวนเกษตรด้านการท่องเที่ยวทางการเกษตรอีกดด้วย