วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:36 น.

ภูมิภาค

“เลย”ปลูกป่าสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบาร ร.10

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 12.26 น.


“เลย”ปลูกป่าสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบาร ร.10

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ  บริเวณต้นเซียงใหญ่ ใหญ่ อายุ 200 ปี ป่าสาธารณะบ้านนาบอน  ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นักเรียนนักศึกษา ชาวบ้าน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้สมุนไพร ใต้บริเวณ รอบใต้ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 200 คน

 

 

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า  สืบเนื่องจาก “ต้นเชียงใหญ่” ตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 ต้น จากสถานที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ ให้เป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธ ผู้เปรียบดัง “ร่มโพธิ์ไทร” ของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65  พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาต้นไม้เหล่านี้ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีต้นไม้นั้นๆ ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า นับเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติต้นเชียงใหญ่ ที่ชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์

 

 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นเซียงใหญ่ ได้ผ่านการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น โดยได้เริ่มปรับปรุงทัศนียภาพมาเป็นระยะ เช่น กิจกรรมทำความสะอาดทุกวันพระ  และตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้มีการเริ่มก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ (ขัวแตะ) โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในชุมชน และนักศึกษาชมรมวิดวะบำเพ็ญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการร่วมก่อสร้างสะพานบริเวณโดยรอบพื้นที่ เป็นการก่อสร้างทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมต้นไม้ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียบราก – โคนต้นเซียงใหญ่ ซึ่งอาจสร้างบาดแผลให้กับต้นไม้ ทั้งยังป้องกันการเหยียบพืชสมุนไพรในบริเวณดังกล่าว