วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 02:17 น.

ภูมิภาค

เมืองช้างจัดยิ่งใหญ่!งานโอทอปไทย-กัมพูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 22.01 น.

เมืองช้างจัดยิ่งใหญ่!งานโอทอปไทย-กัมพูชา
 

เมืองช้างจัดยิ่งใหญ่งาน OTOP สองแผ่นดิน สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทย-กัมพูชา พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการสองประเทศเจรจาจับคู่ธุรกิจ
   


เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้แทนจาก จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ร่วมกันเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยมี เครือข่าย OTOP จ.สุรินทร์ กลุ่มผู้ประกอบการของประเทศกัมพูชา นำผลิตภัณฑ์โอทอปมาออกร้านจำหน่ายกว่า 100 บู๊ท   โดยได้รับความสนใจจากประชาชนของสองประเทศอย่างมาก  ณ ลานคอนกรีต ด้านหน้าโครงการพัฒนาช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
    


นายสรสาสน์  สีเพ็ง  พัฒนาการจ.สุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา-ลาว-พม่า และ มาเลเซีย  มีช่องทางการจัดมหกรรมสินค้า OTOPให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการพัฒนาเพื่อขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ในประเทศบ้านพี่เมืองน้อง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
 


ทั้งนี้ นโยบายการต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP รัฐบาลมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา การเพิ่มช่องทางการตลาด ให้สามารถส่งออกสู่ระดับอาเซียน ระดับโลกได้  เป็นนโยบายที่จะพัฒนาช่องทางการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเปิดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ใช้ภูมิปัญญา และทรัพยากรในชุมชนผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
  


สำหรับ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชาครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4  เป้าหมายคือ “ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดเชิงรุก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”   งานจัดถึงวันที่ 15 ก.ค.โดยมี ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจากจ.สุรินทร์ อาทิ กลุ่มทอและแปรรูปผ้าไหม กลุ่มเครื่องหนัง กลุ่มทำเครื่องประดับ ผู้ประกอบการเครื่องนอน เครื่องใช้ภายในครัวเรือน และ ผู้ประกอบการอาหารประเภทต่างๆ มาออกร้าน
  


นอกจากนี้ ยังมีการจัดเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการจ.สุรินทร์ และ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาด้วย  ได้ใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค