วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 12:30 น.

ภูมิภาค

ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน รำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 15.07 น.

 


ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน
รำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์ไทย

 

 

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน น.ส.โศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน และนางจิราพร นิลมาก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ร่วมแถลงข่าวการรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์ไทย ของชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน  ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน ในช่วงเย็นวันชาติหรือวันพ่อแห่งชาติที่ 5 ธ.ค. 61 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสมาชิกชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน กว่า 70 คน ร่วมแถลงข่าวและรำโชว์ในชุด “รำถวายสักการะ สัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทย”ได้ชม