วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:10 น.

ภูมิภาค

ชาว อ.บ้านสร้างประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ!!

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 22.11 น.


 

ชาว อ.บ้านสร้างประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ!!

 

 

 

 

 

 

วันนี้ 11 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานพบช่วงหลังสารทไทย ประชาชนชาวบ้าน  ต.บางแตน, ต.บางเตย , ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล่องเรือทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า 100 ปี