วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:50 น.

ภูมิภาค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผวจ.ประจวบฯ อัญเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอกทัศนะ ไล้รักษา

วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 22.20 น.

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผวจ.ประจวบฯ
อัญเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอกทัศนะ ไล้รักษา