วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:27 น.

ภูมิภาค

เลือก “บิ๊กแจ๊ด” ต้นแบบต้านโกง ชวนเยาวชน 3,500 คนปลูกจิตสำนึก

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 16.13 น.

 

เลือก “บิ๊กแจ๊ด” ต้นแบบต้านโกง
ชวนเยาวชน 3,500 คนปลูกจิตสำนึก

 

 

 
    


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนักข่าวปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมธมวิไล และชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ประจำปี 2561 ได้พานักเรียนจำนวน 3,500 คน เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anticorruption Museum สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันนี้ มีนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วจำนวนกว่า 1,000 คน

 

   


บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงมีนักเรียนเรียนเยาวชนจากจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางร่วมโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง เป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่ เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง