วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:09 น.

ภูมิภาค

วท. เร่งยกระดับสินค้า OTOP ประจวบ-เพชรบุรี ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 15.52 น.

วท. เร่งยกระดับสินค้า OTOP ประจวบ-เพชรบุรี
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 61 ที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ มี นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ