วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:41 น.

ภูมิภาค

เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตร กลางน้ำแห่งเดียวของสุพรรณบุรี

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 22.57 น.

 

เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตร
กลางน้ำแห่งเดียวของสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 


ที่วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรี ธราธร  แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ชักพระเล่นเพลง วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2561 ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย.2561 ณ ท่าน้ำวัดป่าพฤกษ์ โดยอำเภอบางปลาม้า วัดป่าพฤกษ์ ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี การท่องเที่ยวสุพรรณบุรี สำนักงานสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปลาม้าและสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน ต.บ้านแหลม ร่วมกันจัดขึ้น