วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 00:59 น.

ภูมิภาค

นางรำเมืองหัวหิน-ปราณบุรีกว่า400คนรำถวาย“ในหลวง ร.9”

วันพุธ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 21.02 น.

 

 

นางรำเมืองหัวหิน-ปราณบุรีกว่า400คนรำถวาย“ในหลวง ร.9”

 

 


ช่วงเย็นวันที่ 5 ธ.ค.61 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีเปิดรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์แด่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ โดยมี พล.ต.ประสาร รวยดี ผบ.ศร.ค่ายธนะรัชต์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน พร้อมด้วยเหล่านางรำเมืองหัวหินและปราณบุรีกว่า 400 คน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชม

 

 

 


พิธีรำถวายสักการะบูรพมหากษัตริย์จัดโดยชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อน้อมถวายความภักดีสัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทย เป็นการปลูกฝังแนวคิด อุดมการณ์ที่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงสืบต่อไป โดยการรำสักการะครั้งนี้ได้ใช้ชุดไทยพระราชนิยมที่ชื่อว่า ชุดไทยศิวลัย 4 สี ซึ่งแต่ล่ะสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป สีเหลืองหมายถึงสีประจำของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10  และสีธงชาติไทย สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ โดยมีวงมหาดุริยางค์ไทยบรรเลงเพลงประกอบรำในบรรยากาศด้วยความอาลัย.

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค