วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:07 น.

ภูมิภาค

ประจวบฯจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14.40 น.

 

ประจวบฯจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”  

 

 


วันที่ 6 ธ.ค.61 ที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ นายพัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม อนุญาตให้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยาน คณะครูและนักเรียนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" อย่างเป็นทางการจำนวน 3,830 คนและจะต้องมารายงานตัวเพื่อร่วมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61 ก่อนเวลา 14.00 น.ที่จุดรับลงทะเบียนหน้าศาลากลางจังหวัดฯเพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายและจักรยาน ตลอดทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางปั่นระยะทาง 29 กม. ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมดูแลช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค