วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:52 น.

ภูมิภาค

วัดสาลีจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 19.13 น.

 

วัดสาลีจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

 


ที่วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในการนี้พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชาวบ้านวัดสาลี ได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงกำหนดให้มีโครงการไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ อีกทั้งเพื่อให้เกิดอานิสงส์ กุศลกรรม แก่ผู้มีจิตศรัทธา อันจะได้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ในการบำเพ็ญตนให้มีความสุขปลอดภัยจากเภทภัยโรคาพาธ และที่สำคัญเพื่อช่วยชะลอชีวิตโค-กระบือ ให้เป็นไปตามอายุขัย ขยายพันธุ์ใช้เป็นแรงงานของเกษตรกรผู้ขาดแคลน

 

 


พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี กล่าวอีกว่าโครงการไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ มีโคที่นำมาไถ่ถอนทั้งสิ้นรวม 99 ตัว อันเป็นเลขมงคล นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดให้มีกิจกรรมปริวาส บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้รับผลแห่งความดีให้ถึงพร้อมซึ่งบุญอันบริสุทธิ์นี้ด้วย การดำเนินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากชาวบ้านในชุมชนสาลี และผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ถอนชีวิตโค กระบือกันจำนวนมากทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ที่มาร่วมพิธีต่างก็มีความสุข อิ่มบุญกันอย่างถ้วนหน้าอีกด้วย

 

หน้าแรก » ภูมิภาค