วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:41 น.

ภูมิภาค

พช.สุรินทร์เร่งพัฒนา KOB จังหวัดปั้นโอทอปก้าวสู่แชมป์

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 18.01 น.

พช.สุรินทร์เร่งพัฒนา KOB จังหวัดปั้นโอทอปก้าวสู่แชมป์

 

พช.สุรินทร์เร่งพัฒนา KOB จังหวัด ปั้นโอทอปเมืองช้างก้าวสู่แชมป์ ดึงสถาบันการศึกษาดังร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 12 ก.พ.นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป โดยมี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้เเทนกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เเละเครือข่าย KBO เข้าร่วมณ โรงเเรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

 

นายสรสาสน์ กล่าวว่า KBO มาจากคำว่า  Knowledge Base OTOP หรือ เครือข่ายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา OTOP โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า ในปี 2562 จ.สุรินทร์จะใช้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป  ให้สามารถก้าวสู่แชมป์ให้ได้ เนื่องจาก จ.สุรินทร์มีทุนเดิมที่สำคัญคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานานและหลากหลาย ประกอบกับการมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญอยู่ในจังหวัด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถประสานนำองค์ความรู้และนวัตกรรม มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

 

"คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด มีความพร้อมและมีความตั้งใจสูงมากที่จะสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์โอทอป ให้สามารถเป็นตัวเเทนของจังหวัด เพียงขอให้กลุ่มผู้ประกอบการมีความตั้งใจและเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของอย่างไม่หยุดยั้ง เชื่อมั่นว่าโอทอป จ.สุรินทร์จะได้รับการผลักดันไปสู่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้" พัฒนาการจ.สุรินทร์ กล่าว

หน้าแรก » ภูมิภาค