วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:14 น.

ภูมิภาค

“หัวหิน” แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ขาดสาย

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562, 13.33 น.

“หัวหิน” แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ขาดสาย

 

 

(วันที่ 24 มี.ค.62) ขณะที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังเจ้าหน้าที่เปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00 น.ก็มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. กันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศแจ่มใสโดย อ.หัวหินมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 119 หน่วย ในเขตเทศบาลจำนวน 60 หน่วยและนอกเขตเทศบาลจำนวน 59 หน่วย ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 84,748 คน ทั้งนี้ในเขตเทศบาลบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคัก ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลากลางบ้านหนองพรานพุก และหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ศาลากลางบ้านวังกระทะ ต.ทับใต้  อ.หัวหิน ซึ่งเป็นนอกเขตเทศบาลก็มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง สภาพการจราจรเป็นไปได้ด้วยดี และคาดว่าก่อนปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอีกเป็นจำนวนมาก

 

 

นางน้อน บูรณะเสน อายุ 84 ปี นั่งรถวีลแชร์มาลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่ 36 หอประชุมโรงเรียนหัวหินกล่าวว่า ตนเองจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งเพราะอยากได้ประชาธิปไตยจึงไม่อยากเสียสิทธิ์และจะเลือกคนที่ตนรักเท่านั้น ถ้าไม่รักจะไม่เลือกแน่นอน

 

 

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหินกล่าวว่า บรรยายกาศการเลือกตั้งตั้งแต่เปิดหีบเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ของ อ.หัวหิน ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสงบเรียบร้อยเช่นนี้จนกว่าจะหมดเวลาของการเลือกตั้งอยากฝากให้ประชาชนทำตามกฎกติกาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความล่าช้าในการเลือกตั้ง

 

 

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมมวลชนสมานมิตรในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯและกล่าวว่า หลังเปิดหีบลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง 611 หน่วย ทั้ง 3 เขตในพื้นที่ 8 อำเภอ ยังไม่พบปัญหาในการใช้สิทธิลงคะแนนและคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิจำนวนมากโดยมีลูกเสือ อาสา กกต.ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการทั้งนี้หลังปิดหีบจะมีการนับคะแนนที่หน่วยโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงก็สามารถประกาศผลคะแนนได้อย่างไม่เป็นทางการ

 

 

ขณะนี้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว สามารถเข้าระงับเหตุความไม่สงบเรียบร้อยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวดออกตรวจตราสังเกตการณ์ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่สิ้นสุดการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเวลา 17.00 น. ส่วนกรณี 12 หน่วยเลือกตั้งพื้นที่ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี และ ต.บึงนคร อ.หัวหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้า ขณะนี้ กกต.เขตได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาแล้วหน่วยละ 1,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างในช่วงปิดหีบบัตรนับผลคะแนน.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค