วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:50 น.

ภูมิภาค

  • "พ่อเมืองปราจีนฯ" มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

"พ่อเมืองปราจีนฯ" มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 14.04 น.

                                                   "พ่อเมืองปราจีนฯ" มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

 

วันนี้ 17 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องเทพนิมิตร A โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โครงการ "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน "

 

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ประกอบกับเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการมอบของขวัญให้กับประชาชน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 812,000 บาท โดยอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียม เตียงนอน และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการรับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

หน้าแรก » ภูมิภาค