วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11:57 น.

ภูมิภาค

  • พช.ปัตตานีมอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้

พช.ปัตตานีมอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 14.34 น.

พช.ปัตตานีมอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมภาคใต้

 

วันที่ 16 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา นางวรรณธนา ไฝสีดำ มอบหมายให้ นายอับดุลรอฮิม เซะบารู หน.กง.สารสนเทศฯ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอสายบุรี พัฒนาการอำเภอปะนาเระ พัฒนาการอำเภอมายอ พัฒนาการอำเภอกะพ้อ พัฒนาการอำเภอไม้แก่น และพัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง จัดกิจกรรมจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพ และกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.มอบทุนการศึกษา รวม 7 ทุน ทุนละ 2,500 บาท 2.มอบถุงยังชีพ รวม  65 ถุง มูลค่าถุงละ 1,000 บาท 3.จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในพื้นที่ รวม 150 คน โดยมีนายนายโอม เชื้อแหลม อำเภอสายบุรีและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสายบุรี  เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

หน้าแรก » ภูมิภาค