วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 08:52 น.

ภูมิภาค

สมเด็จพระสังฆราชให้สร้างพิพิธภัณฑ์เก็บเศียรพระอายุ400ปี

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 12.04 น.
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจเยี่ยมขุดค้นพบเศียรพระพุทธรูปอายุ400ปี
   
 
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการสร้างโบสถ์วัดชินวรารามวรวิหารได้ให้อนุรักษ์เศียรพระพุทธรูป อายุ 400 ปี จำนวนมากที่พบตอนใต้อุโบสถไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูโดยทำเป็นพิพิธภัณฑ์
 
 
 
 
 
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 มี.ค.60 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคก ร่วมตรวจสอบเศียรพระพุทธรูปอายุ 400 ปี สมัยอาณาจักรอยุธยา ที่ขุดค้นพบบรรจุอยู่ภายใต้พระอุโบสถ ที่วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมประสานกรมศิลปากร เข้าตรวจสอบอีกครั้ง
   
 
 
 
 
 
ด้าน พระมงคลวโรปการ(หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบางขะแยง เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จมาที่วัด เพื่อตรวจดูพระอุโบสถที่กำลังบูรณะและเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยา รวมถึงพระตำหนักหลังใหม่ที่พึ่งจะสร้างขึ้น โดยสมเด็จพระสังฆราชได้ให้อนุรักษ์เศียรพระพุทธรูปที่พบมีไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูโดยทำเป็นพิพิธภัณฑ์
 
 
ส่วนนายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย กล่าวว่า เศียรพระพุทธรูปที่พบที่วัดชินวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงในจังหวัดปทุมธานี เป็นเศียรพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเพราะว่าตามประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์พระองค์ได้เสด็จมาบูรณะวัดมะขามใต้ซึ่งเกิดจากการร่วมวัดร้าง 2 วัดคือวัดในและวัดคลองควายในอดีต ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดมะขามใต้เป็นวัดชินวรารามวรวิหารได้ทำนุบำรุงสร้างพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ พระมณฑปและโรงเรียนชั้นประถม จนเจริญรุ่งเรือง ผ่านมาหลายยุคสมัย ต่อมาเมื่อวัดชินวรารามได้ยกอุโบสถสูงขึ้นจึงพบเศียรพระพุทธรูป อายุ 400 ปีขึ้นไป จำนวนมากบริเวณใต้อุโบสถซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของวัดคลองควายและวัดในในสมัยนั้น ซึ่งมีพระพุทธรูปมากมายโดยดูจากพุทธลักษณะแล้วเป็นศิลาทราย พระพุทธรูปสมัยอยุธยา โดยเจอชิ้นส่วนเศียรพระพุทธรูปที่เป็นสำริดก็มีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นได้อย่างดี ส่วนใหญ่จะเป็นเศียรพระพุทธรูปเนื่องจากเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธรูปโดยการสร้างพระพุทธรูปในสมัยก่อนด้วยศิลาแลงนั้นจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ แล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน ดังนั้นในส่วนอื่นๆ ของพระพุทธรูปก็มีบ้างแต่น้อยกว่าส่วนของเศียรซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ

หน้าแรก » ภูมิภาค